over Dagobert

Sinds 1981 ben ik werkzaam als maatschappelijk werker. vanaf 1992 ben ik actief als trainer, docent, supervisor en coach. Deze activiteiten doe ik voor hogescholen, instellingen en bedrijven. Het accent van mijn werkzaamheden ligt hierbij op het doceren van methodieken, gespreksvoering en het geven van trainingen en supervisie.

In de hulpverlening  zag ik hoe medewerkers, leidinggevenden en directeuren uit het bedrijfsleven en instellingen uit zorg en welzijn met veel inzet en zorg voor hun werk, vastliepen. Vaak zag ik dat mensen geïsoleerd kwamen te staan en gaandeweg  roofbouw pleegden op zichzelf. Ik begon met het ontwikkelen van een aanbod,  waarin ik de technieken vanuit de coaching, de hulpverlening, de supervisie en het onderwijs heb gebruikt. Tezamen met de kennis en inzichten die ik opgedaan heb, door met mensen uit het bedrijfsleven in gesprek te zijn, en te horen  hoe zij hun problemen aanpakten heb ik een aanbod ontwikkeld  op het gebied van omgaan met arbeid, samenwerken en  gespreksvoering.

 Voor bedrijven en teams geef ik begeleiding bij samenwerkingsproblemen, het houden van functioneringsgesprekken, functioneel overleggen etc. Verder begeleid ik mensen individueel bij vragen die zij hebben  rond eigenwaarde, presteren, leiderschap zingeving, conflicten, machtsstrijd, isolement en veranderingen op het werk.

 Voor zorg- en onderwijs-instellingen  verzorg ik supervisie, onderwijs en werkbegeleiding. Deze begeleidingsvormen hebben het doel om methodische vaardigheden te onderhouden en uit te breiden  Hiervoor heb ik diverse trainingen en modellen ontworpen .