Individueel of Groepssupervisie

Individuele supervisie

Bij individuele supervisie gaat de volledige aandacht naar de supervisant.  De zittingen duren 1 uur. Bij uitstek een plek om eigen thema’s, blokkades en  vraagstellingen uit te werken en te bekijken hoe die zich verhouden tot het eigen ervaringsleren. Deze vorm is tevens handig voor het ontwikkelen van één specifieke vraag of een update van kennis en inzicht voor de ervaren werker. Deze vorm leent zich er goed voor om enkele sessies af te spreken. Vooral geschikt voor werkers die eerder supervisie gehad hebben.

 

Groepssupervisie

Bestaat uit 2, 3 of 4 supervisanten en een supervisor. De zittingen duren gemiddeld 1,5, 2 of 2,5 uur.  In onderling overleg wordt afgesproken waar de zittingen plaatsvinden. De groepen worden bij voorkeur zo veel mogelijk samengesteld uit supervisanten die niet direct met elkaar samenwerken en uit dezelfde beroepsgroep komen.

Er worden thema’s, blokkades en vraagstellingen uitgewerkt. In de supervisie wordt ook veel aandacht besteed aan het elkaar bevragen. We besteden aandacht op welke manier je het  ontwikkelen van leren bij elkaar kunt stimuleren. Verder houden we ons bezig met diversiteit, de verschillende leerstijlen van supervisanten en organiserende principes die supervisanten er op na houden.