Intervisie

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoonlijke vraagstukken en vraagstukken en knelpunten voortkomend uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden.

Zowel voor basisvaardigheden als voor verdieping van bestaande intervisie groepen is begeleiding zinvol. U haalt meer rendement uit uw groep of groepen.

Bij aanvang van het traject krijgen de deelnemers uitgebreide informatie over de opzet van intervisie en over verschillende methodes waarlangs intervisie kan plaatsvinden