Voor aanvang van de supervisie

Algemeen.

Alvorens de supervisie begint, is er  een kennismaking en bespreken we de doelen en wensen die de supervisant heeft. Tijdens dit gesprek wordt verder besproken:

 

  • Is de vraagstelling/leerdoel van de werker supervisabel of is het wenselijk dat de werker een ander traject bewandelt?
  • Het aantal zittingen (in geval van registratie voor de beroepsgroep is de norm (LVSC) minimaal 10 zittingen)
  • In geval het een instellingssupervisie betreft: wat en op welke manier er naar de instelling gerapporteerd wordt.
  • Op welke manier brengt de supervisant materiaal in voor de supervisie en op welke manier wil hij of zij er verder  mee aan het werk gaan.
  • Frequentie, evaluatie en afsluiting van de supervisie.