Supervisie

Helpt je vooruit

Supervisie is een bruikbaar instrument om je arsenaal van leren uit te bereiden. Kennis, inzicht en ervaring krijgen hierdoor op een andere manier betekenis. Daarnaast is supervisie een erkende manier van professionaliseren voor mensen met een contactberoep.

Helpt je bij

  • Verdieping van het beroepsmatig handelen.
  • Verdieping op mogelijkheden voor samenwerkingsrelaties.
  • Verdieping van je eigen contactuele vaardigheden.

Is er voor professionals

In contactberoepen zoals verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten politieagenten, onderwijskrachten, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers is supervisie een uitstekende vorm van leren. Wat deze beroepen gemeen hebben, is dat het  contact met de patiënt, cliënt of leerling, verloopt op een van te voren min of meer afgesproken manier. (methodisch, didactisch en volgens regels en afspraken).

Langer aan het werk

Wanneer men al enige tijd aan het werk is, wordt veel kennis en inzicht geautomatiseerd. (onbewust bekwaam).  Het weer bewust bekwaam worden, betekent in de eigen kracht staan, weten waar men succesvol in is en weten waar er ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze inzichten zorgen er ook voor dat kennis en inzichten overdragen aan collega’s en het werk en de professie uitdragen meer ontspannen en meer professioneel kan plaatsvinden.