Coaching

man2totaalWat is coaching? Wat komt erbij kijken? Wat zijn de succesfactoren? Zo maar een aantal vragen die niet leiden tot en eenduidig antwoord. Dit komt omdat er voor coaching geen vastomlijnde definitie is. Hieronder volgen een aantal beschrijvingen:

  • Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen. Met deze oplossingen gaat u aan het werk.
  • Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.
  • Bij coaching van groepen is de coach op zoek naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
  • Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben. Belangrijk doel is het inzicht te krijgen in waarden, interesses en mogelijkheden van uzelf
  • Coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de u in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.
  • Coaching is gericht op het faciliteren van groei van binnenuit door bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties. Het gaat om verandering van binnenuit, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.