Mannen in hulpverlening

Herkent u dit?
Mannen beginnen doorgaans energiek aan hun volwassen leven met studie en werk, en hun rol als minnaar, vader en familieman. Maar op den duur vermindert de inzet om ergens vol voor te gaan. Steeds regelmatiger vinden aanvaringen plaats, zowel op het werk als thuis. Door conflicten, tegenslagen en het niet bereiken wat voorgenomen was, komt er steeds meer het gevoel van falen, niet begrepen of gewaardeerd worden. Langzamerhand neemt de energie af en gaat de omgeving bepalen wat er gebeurt. Waar eerst een probleem op het werk of in de thuissituatie voortvarend te lijf gegaan werd, komt daarvoor onverschilligheid in de plaats. De houding wordt: “als de ander het vraagt doe ik het maar”, of zelfs helemaal niet meer, omdat de energie totaal ontbreekt. Wat vroeger als vanzelfsprekend slaagde, lukt niet meer. Er ontstaat een gevoel van neerslachtigheid. Sommigen berusten hierin en sluiten zich op in een kleine wereld. Eenzaam, maar nog te verdragen. Anderen proberen met behulp van drank of andere opwekkende middelen even van dit gevoel af te komen. Het besef dat de energie die er vroeger was, weg is en ook het besef dat verandering niet meer te verwachten is, geeft een groot gevoel van isolement.

Begrip en erkenning
In de hulpverlening is veel ‘begrip’ en ‘erkenning’ voor het isolement waarin deze man zit. Een man van rond de 55 wordt vervolgens verteld dat hij moet berusten in het feit dat hij geen uitdaging meer in zijn werk en thuis zal vinden). “Ga vrijwilligerswerk doen, bij een club, je kinderen doen het toch goed? Je kan voor kleinkinderen gaan zorgen, je gezondheid is goed en je kan toch op vakantie!” De partner en kinderen zijn tevreden en zien de somberheid, de neerslachtigheid, het vastzitten en het gevoel van nutteloosheid niet, of kunnen niet begrijpen omdat hij niet kan vertellen wat er met hem gebeurt. Schaamte en het niet vinden van een oplossing geeft hem opnieuw het gevoel te falen. In veel gevallen wordt geadviseerd om medicijnen te nemen om rust en berusting te vinden. De man is dan ook vaardig geworden in het camoufleren van zijn neerslachtigheid en in het zich aanpassen aan de wil en wens van zijn omgeving. Hij denkt ondertussen in stilte na over verandering, zonder daarbij uitvoering te geven aan die gedachten.
Of u 20, 30, 40, 50, 60, 70 of 80 bent, in iedere fase van u leven doen zich soortelijke situaties voor.
Veranderen
Veranderen gaat vaak niet geleidelijk. Sommige mannen proberen een nieuwe uitdaging te vinden in de vorm van een andere relatie, of van de ene op de andere dag volledig te veranderen. (Plotseling behaalt hij een motorrijbewijs en kleedt zich anders). Binnen de hulpverlening en populaire bladen spreekt men ook wel over de midlifecrisis van mannen. In de coaching zie ik bij veel mannen die juist in deze fase, als ze op posities met invloed zitten, een drive ontstaan dat ze grootse plannen bedenken. Menig man is inmiddels, nadat zijn ideeën op niets uitgelopen zijn, volledig gefrustreerd en geïsoleerd geraakt. Deze mannen trekken zich terug, proberen hun baan in onderwijs of bedrijf nog enigszins acceptabel te houden en zwijgen voor de buitenwereld. Geen woorden kunnen vinden, schuldgevoel en schaamte zijn belangrijke redenen hiervoor. In een enkel geval verliest de man zijn beheersing.
Gelukkig kan het ook anders!
Hoe kan het ook lopen!

Soms zijn mannen in staat om in ieder nieuw stadium van hun leven een nieuwe uitdaging te vinden of een oude passie nieuw leven in te blazen. Zij blijven energiek en gepassioneerd. Zij hebben geleerd van de vele ervaringen die ze hebben opgedaan en passen die levenslessen toe in nieuwe uitdagingen. Daarnaast hebben ze geleerd hun ervaringen te delen met andere mannen en leren van de ervaringen van anderen.
Hoe doet u dit?
Veel mannen bereiken met behulp van coaching, gericht op ervaringsleren, nieuwe uitdagingen in hun leven of zij ontdekken hoe ze oude uitdagingen nieuw leven in kunnen blazen.